Documenten

Jeugdcharter en ongevalaangiftes

Aangifte mutualiteiten

Zoals jullie onderhand weten, betaalt jullie mutualiteit een deel van het lidgeld van een sportclub terug.
Dit document, zoals onderstaand enkele voorbeelden, dat je kan downloaden van de website van je mutualiteit, dient ondertekend te worden door de secretaris van de club. Gelieve ingevulde formulieren aan jullie ploegverantwoordelijke te bezorgen.

Attest van genezing

Privacyverklaring

Wijzigen persoonlijke gegevens in VolleyAdmin